Op zoek naar
een leuk uitje?

Leveringsvoorwaarden consumenten

Beauty with BIEST en Power with BIEST, activiteitenboerderij het Hobbyschuurtje
Lochterstraat 4 Haler, KvK 12049850, www.hethobbyschuurtje.nl

Geldig na laatste wijziging: 03062019

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor ons als (web-)winkelier en voor u als klant. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden vragen wij u de voorwaarden aandachtig door te nemen. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webshop
1.1. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.2.Wij zijn verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze privacyverklaring.

1.3. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.4. Ons bedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.5. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.6. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 - Bedenktijd
2.1. U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen in originele staat en verpakking te zijn.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen ons en u als klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via de aangegeven betaalmethoden of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product. De overeenkomst komt elektronisch tot stand door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Bij directe verkoop op bijvoorbeeld een markt/beurs komt de overeenkomst tot stand bij betaling en overhandiging van het gekochte product.

3.2. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan ons na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na die gestelde termijn nog steeds niet betaald dan ontvangt u een tweede herinnering. Wanneer de vordering daarna nog steeds niet is betaald, geven wij de incasso uit handen aan een incassobureau.

3.3. Nadat u tot aankoop bent over gegaan via de webwinkel, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u heeft gekocht en wat het u

3.4. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet.

Artikel 4 - De prijs
4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief btw. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt.

4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Elektronische communicatie
5.1 Wij en u als klant kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van nietaflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De data uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 6 – Persoonsgegevens
6.1 Activiteitenboerderij het Hobbyschuurtje handelt in de relatie met u in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en komt alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens na. Activiteitenboerderij het Hobbyschuurtje hanteert hiertoe een privacy beleid die u via deze link kunt u raadplegen.

Artikel 7 – Klachten, garantie en diversen|
7.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per mail aan ons gemeld te worden. Vermeld daarbij uw bestelgegevens. U ontvangt zo spoedig mogelijk onze reactie. Wij doen onze uiterste best om tot een voor u passende oplossing te komen.

7.2. Klachten over het product zelf dienen per mail aan ons gemeld te worden.

7.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

7.4. Op verbruiks- en gebruiksproducten kan slechts een beperkte garantie worden geboden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier per mail melding van te doen bij ons.

7.5 Op overeenkomsten tussen ons en u als klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.